แนะนำโปรแกรมกิจการในเครือ

ปรับเปลี่ยนคครั้งที่แล้วเมื่อ

1. กิจการในเครือ ZuluTrade

A. การแนะนำสู่กิจการในเครือ

กิจการในเครือสามารถเป็นได้ทั้งผู้ใช้งานส่วนบุคคลและบริษัทที่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมกิจการในเครือของ ZuluTrade และประชาสัมพันธ์การบริการของ ZuluTrade กิจการในเครือลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมและเลือก URL(ที่อยู่อิเล็คทรอนิคของเว็บไซต์)เฉพาะซึ่งกิจการในเครือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ZuluTrade ได้ โดยการประชาสัมพันธ์ ZuluTrade กิจการในเครือแนะนำลูกค้านั้น(ผู้ใช้งานใหม่)ให้รู้จักกับการซื้อขายอัตโนมัติแบบ ฟอเร็กซ์ ของ ZuluTrade

Affiliates receive a commission for their service for accounts that signed up through the Affiliate's website (URL).

เพื่อการสนับสนุนกิจการในเครืออย่างเป็นทางการ ZuluTrade จัดเตรียมวัตถุดับ คำชี้แนะ หน้าเว็บเพจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการโฆษณาของกิจการในเครือ

โปรแกรมกิจการในเครือเสนอโอกาสทางการลงทุนที่ดีเยี่ยมเพื่อเพิ่มเติมจากรายได้รายเดือน โปรแกรม ZuluTrade มีความยืดหยุ่น; ดังนั้นกำไรที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับเวลาและแรงงานที่ลงทุนไป

นโยบายทั่วไป

บริษัท ZuluTrade จำกัดไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับรองอย่างเป็นทางการ หรือเกี่ยวข้องทางธุรกิจใด ๆ กับกิจการในเครือใด ๆ ในทุกรูปแบบ ZuluTrade เพียงให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติ

B. ความจำเป็นต่อการลงทะเบียน

ในการตกลงกับการใช้บริการของ ZuluTrade คุณตกลงที่จะ: (1) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเองตามที่ต้องการในส่วนโปรแกรมการลงทะเบียนออนไลน์ของกิจการในเครืออ และ (2) บำรุงรักษา ปรับเปลี่ยนเท่าที่ข้อมูลการลงทะเบียนที่จำเป็นเพื่อคงความเป็นจริง เที่ยงตรง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน ถ้าคุณให้ข้อมูลใดที่เป็นเท็จ ไม่เที่ยงตรง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือ ZuluTrade มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ในการสงสัยว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ไม่เที่ยงตรง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ZuluTrade มีสิทธิ์ที่จะล้มเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการทั้งในปัจจุบัน และอนาคต(หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)

Providing basic personal data is mandatory prior to the Affiliates payment request process. Failure to provide such information will result in the inability to proceed with requesting your payment.

สำหรับผู้ที่พำนักในอเมริกาเท่านั้น

ห้ามเชิญชวนผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้เป็นสมาชิก NFA โดยเด็ดขาด บุคคลหรือองค์กรที่มีเชิญชวนลูกค้าในสหรัฐฯ จะต้องผ่านการจดทะเบียนเป็นตัวแทนโบรกเกอร์กับ CFTC

C. ระเบียบการของกิจการในเครือ

1. ข้อมูล ข้อความ การนำเสนอภาพนิ่ง ซอฟ์ทแวร์ ดนตรี เสียง รูปภาพ กราฟิก วิดีทัศน์ ข้อความสั้น หรือส่วนอื่นส่วนใดทั้งหมด (ต่อไปนี้เรียกว่า "เนื้อหา") ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์สู่สาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัวจะเป็นส่วนรับผิดชอบจากบุคคลอันเป็นแหล่งที่มาของเนื้อหานั้น ๆ นั่นหมายถึงว่าคุณ(กิจการในเครือ) และไม่ใช่ ZuluTrade จะต้องถือความรับผิดชอบทั้งหมดในทุก ๆ ข้อความที่คุณได้อัฟโหลด โพสต์ อีเมล์์ ส่งหรือไม่เช่นนั้นต้องเกิดขึ้นโดยอ้างอิงถึง ZuluTrade หรือการบริการของ ZuluTrade

2. อย่างไรก็ตามในการใช้บริการ ZuluTrade กิจการในเครือจะต้องไม่ใช้หรือโพสต์เนื้อหา ข้อความ หรือบลอกซึ่งเป็นการโจมตี ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจหรือละเมิดลิขสิทธิ์ แบรนด์ รูปภาพหรือตราสัญลักษณ์ แต่ทว่า ZuluTrade สงวนสิทธิ์(แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ)ในการพิจารณาปฏิเสธนำเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้เพื่อการบริการของ ZuluTrade ออกได้ตลอดเวลา ZuluTrade ยังสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยกิจการในเครือส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ ZuluTrade ซึ่ง ZuluTrade เห็นว่าเป็นการขัดต่อนโยบายของทางบริษัทหรือมาตรฐานการกำกับดูแลที่มีอยู่ออกไป โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมวด "การโฆษณาและแนวทางการโฆษณา"

3. 3. Affiliates shall not transmit any so-called “Interstitials”, ”Parasite ware”,”Parasitic Marketing”, “Shopping assistant application”, “toolbar installation and/or add-ons”,”Shopping Wallets” or, ”Deceptive pop-ups and/or pop-under” to consumers from the time the consumer clicks a qualifying link until such time as the consumer has fully exited the affiliates site. Hidden or cloaked content is also prohibited. As used herein ”Parasite ware” and ”Parasitic Marketing”shall mean an application that (a)through accidental or direct intent causes the overwriting of affiliate and non-affiliate commission tracking cookies through any other means than a customer initiated click on a qualifying link on a web page or email; (b) intercepts searches to redirect traffic through an installed software, thereby causing pop ups/under, commission tracking cookies to be put in place, or other commission tracking cookies to be overwritten where a user would under normal circumstances have arrived at the same destination through the results given by engines; (c) set commission tracking cookie through loading of affiliates site in iframes, hidden links, and auto pop ups that direct to Zulutrade.com; (d)targets text on websites, other than those websites 100 percent owned by the application owner, for the purpose of contextual marketing ; (e)removes, replaces or block the visibility of Affiliate banners with any other banners, other than those that are on websites 100 percent owned by the owner of application

4. Affiliates that are found to be cybersquatting or typos squatting on trademark-related domains will be banned permanently from the program with all their commissions reversed.

D. กิจการในเครือกลุ่มที่ไม่ใช้เป้าหมาย

 1. ส่วนน้อย
  กิจการในเครืออาจไม่ได้มุ่งเน้นการโฆษณาของตนอย่างจริงจังไปยังบุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่คำนึงถึงอายุของคนส่วนใหญ่ในสถานที่ที่เป็นกิจการในเครือทำการตลาด
 2. ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
  กิจการในเครืออาจไม่ได้มุ่งเน้นการโฆษณาของตนอย่างจริงจังไปยังบุคคลใดๆ ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นจากข้อกำหนดดังกล่าวได้แก่บุคคลใดๆ หรือบริษัทใดๆ ที่จดทะเบียนกับ CFTC และมีหมายเลขสมาชิกของ NFA
ดีที่สุด

2. กำลังสร้างบัญชีกิจการในเครือ

A. วิธีการเปิดบัญชี

 1. เข้าสู่หน้าแรกของเวปไซต์ของ ZuluTrade (http://www.zulutrade.com).
 2. ไปที่หมวด โปรแกรม ที่ด้านล่างของหน้า คลิกที่ โปรแกรมในเครือ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม มาเป็นกิจการในเครือ
 3. กรอกข้อมูลในทุกหัวข้อทีอยู่ในแบบลงทะเบียนออนไลน์
 4. อ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไข, และทำเครื่องหมายในช่องเลือกที่กำหนดไว้ถ้าคุณตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น
 5. คลิกปุ่ม ต้องการเป็นกิจการในเครือ เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด
 6. คุณจะได้รับอีเมล์จาก ZuluTrade บรรจุURL ของกิจการในเครือโดยเฉพาะของคุณ, ชื่อบัญชี, รหัสผ่าน และลิงค์เพื่อเปิดการใช้งานบัญชี. ก่อนใช้งานบัญชีใหม่ของคุณ คุณจะต้องเปิดการใช้งานบัญชีโดยการคลิกที่ลิงค์เพื่อเปิดการใช้งานที่บรรจุไว้ในอีเมล์ถึงคุณ

กิจการในเครือสามารถที่จะเป็นเจ้าของบัญชีสองแบบ(บัญชีกิจการในเครือของ ZuluTrade และบัญชีโบรคเกอร์อ้างอิง AAAFx)

B. เอกสารประกอบการเป็นกิจการในเครือ

บัญชีกิจการในเครือแบบบุคคลธรรมดา

เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการในเครือของเราสอดคล้องกับกระบวนการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence procedures) ที่มีอยู่ กิจการในเครือที่ลงทะเบียนสำหรับบัญชีบุคคลธรรมดาต้องให้หลักฐานประกอบสองอย่าง:

 1. เอกสารหลักฐานประจำตัวประชาชน - Clear, front and back scans of a valid photo national ID card or a valid passport. (Citizenship should be indicated within the document).
 2. เอกสารหลักฐานของถิ่นที่อยู่ - A recent utility bill, credit card or a bank account statement that includes your name and full home address as it appears on your account application. The document should be dated to within 4-months of the current date.
บัญชีกิจการในเครือแบบนิติบุคคล

Due to different prerequisites for Corporate Affiliate Accounts, please contact our Affiliates Desk at affiliates@zulutrade.com to enquire about the necessary documentation. The department will respond to your email providing you with the required list of corporate documents. It will also provide you with any instructions which are relevant to your specific application.

อัพโหลดเอกสารประกอบที่ไหน

เมื่อคุณเปิดการใช้งาน คุณจะล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ คลิกที่ ชื่อที่ขีดเส้นใต้ของคุณ (ซึ่งปรากฏอยู่ด้านซ้ายบนของหน้า ข้างล่าง แถบรายได้ ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้า “รายละเอียดส่วนบุคคล

 1. กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณในช่องต่างๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม“บันทึกการตั้งค่า”
 2. Scroll down to the “Account Verification” section. This is located in the area below the Personal Details section. You will see the “Identification Verification” document section, Press the orange “Add Files +” button in order to upload your applicable identification file.

ในหมวด “การตรวจสอบที่อยู่” ซึ่งปรากฏต่อไป ทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง (กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์ +” แต่คราวนี้คุณอัพโหลดไฟล์แสดงหลักฐานยืนยันที่อยู่)

พึงระลึกว่าก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอรับชำระ กิจการในเครือต้องอัพโหลดเอกสารประกอบต่างๆ ที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบก่อน

C. URL กิจการในเครือ ZuluTrade ของคุณและวิธีการใช้งาน

After successfully creating your Affiliate account, you will receive emails containing your username, password and your unique Affiliate URL: http://your-prefix.zulutrade.com. Your individual URL appears across all tabs at the Affiliates Accounts when logged in to your account.

In order for Users to properly sign up for an account, you should direct your visitors to the Open Account tab in your Affiliate URL.

คำนำหน้าเฉพาะของกิจการในเครือจะปรากฎในลิงค์ทั้งสองลิงค์ ด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้าเยี่ยมชมได้เชื่อมต่อกับลิงค์ของคุณแน่นอน บัญชีนั้น ๆ จะปรากฏใต้แผง แถบรายได้, บัญชีอ้างอิง

D. ทางเลือกในการเชิญแบบอื่น

คุณอาจจะเชิญผู้ใช้งานเข้าสู่ ZuluTrade ผ่านทางเลือกดังต่อไปนี้:

 • อีเมล์เชิญของกิจการในเครือ - ใต้แถบกิจการในเครือ บัญชีของฉัน - เชิญ
  กิจการในเครือสามารถที่จะส่งจดหมายเชื้อเชิญไปยังผู้ใช้งานเพื่อเข้าร่วมรับบริการของ ZuluTrade ในเอีเมล์บรรจุ URL ไปยังหน้าการเชิญเพื่อรับบริการ ZuluTrade ของกิจการสาขา http://your-prefix.zulutrade.com
 • If operating on a Live Investor, Demo Investor and Trader you may also invite friends using Invite Email - ใต้แถบบัญชีนั้น ๆ บัญชีของฉัน - เชิญ
  คุณสามารถที่จะส่งจดหมายเชื้อเชิญผู้ใช้งานแก่บริการของ ZuluTrade ที่อยู่อิเล็คทรอนิคภายในอีเมล์บรรจุ URL- http://www.zulutrade.com?ref=000000 ของการเชื้อเชิญของคุณ ซึ่ง 000000 เป็นรหัสอ้างอิงเฉพาะของคุณ

โปรดทราบ : ถ้าคุณเชิญผู้ใช้งานสู่ ZuluTrade ผ่านทางบัญชีผู้ขายหรือผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายอื่น บัญชีใหม่เหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ บัญชีสังกัด, ใต้แถบรายได้ ของบัญชีผู้ซื้อขายหรือผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายไม่อยู่ภายใต้บัญชีกิจการในเครือของคุณ ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัญชีหนึ่ง ๆ

E. คุกกี้การติดตาม

Note that tracking cookies are not used. Instead we keep a log of the reference landings for all Referred Clients, so even if the Referral after navigating to your Affiliate URL link then navigates to another page and then to www.zulutrade.com (within 30 days from the initial landing), he/she will be placed under your Affiliate account. However, it is good practice to ensure that your Referral Clients uses your Affiliate URL link right before opening an account.

F. วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส่วนตัว

หลังจากการลงทะเบียนเข้าใช้ที่หน้าแรก ไปที่แถบ บัญชีของฉัน ที่นั่นคุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าส่วนตัวของคุณได้ และสามารถเข้าถึงผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์และแนะนำผู้ใช้งานผ่านทาง URL สำหรับกิจการในเครือของคุณ ด้วยแถบด้านล่างคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • โปรไฟล์
  Edit your personal settings; change your password and bank account details. Always click the Save settings button before leaving the Profile page otherwise none of your defined settings will be saved. Please use latin characters and make sure the details match the information displayed on your identification documents.
 • รายได้
  มุมมองสถานะรายได้ในปัจจุบัน, ร้องขอการชำระเงิน และดูบัญชีอ้างอิงที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้ URL ของกิจการในเครือของคุณ
 • Widgets
  ติดตั้งเครื่องมือการซื้อขายที่เว็บไซต์ของคุณ
 • แถบโฆษณา
  Access the variety of ZuluTrade banners and logos for promotional efforts. Please refer to the "Strategies" section below for useful tips on how to promote your affiliate site.
 • ตั้งค่าผู้ให้บริการ
  เลือกผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย ที่นี่คุณสามารถระบุการเลือกผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายที่คุณต้องการจะนำเสนอผ่าน URL กิจการในเครือของคุณโดยการเลือกผู้ให้บริการแต่ละรายที่จะปรากฎแก่ลูกค้า โปรดระลึกว่าถ้าคุณไม่ได้เลือกผู้ให้บริการจากรายการ ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายทุกรายการจะปรากฎแก่ลูกค้า หากผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ ZuluTrade จากที่ตั้งในยุโรปหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป ดังนั้นจะมีเฉพาะผู้ซื้อขาย 1000 อันดับสูงสุดเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ซื้อขาย
 • การเชิญ
  การเชิญผู้ติดต่อของคุณเพื่อสำรวจการบริการของ ZuluTrade ที่นี่คุณสามารถเชิญเพื่อนทุกคนของคุณในรายการติดต่อ อาทิ Gmail Yahoo ฯลฯ รวมถึงเพื่อนของคุณจากเครือข่ายสังคมออนไลน์

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ช่วยเหลือลูกค้า ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำถามของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือจะให้คำแนะนำทีละขั้นทีละตอนกับคุณ

G. ตราสัญลักษณ์แถบโฆษณาของกิจการในเครือ

เพื่อจะบ่งชี้ตำแหน่งของแถบโฆษณาเคลื่อนไหว และตราสัญลักษณ์นิ่ง:

 1. ลงทะเบียนเข้าใช้บนหน้าแรกของ ZuluTrade (www.zulutrade.com)
 2. ใต้บัญชีของฉันไปที่แถบ แถบโฆษณา
 3. Then select the Language of your preference at the top right side of your screen.
 4. คุณจะพบกับแถบโฆษณาเคลื่อนไหวในหลายขนาดเพื่อเลือก รวมไปถึงตราสัญลักษณ์ ZuluTrade ในขนาดต่าง ๆ
  • ขนาดแบนเนอร์ที่มีภาพเคลื่อนไหว: 300px x 250px, 728px x 90px.
  • แบนเนอร์ที่เป็นภาพนิ่ง: 300px x 250px.
  • ขนาดตราสัญลักษณ์ ZuluTrade: 88px x 31px, 234px x 60px.

More Banners added on a frequent basis - you should check your interface on a regular basis for updates. Once the banner or logos are integrated into your web page or blog, any User that clicks onto the ZuluTrade banner/logo will be directed to your Affiliate page. If you require banners in alternative sizes, please feel free to contact Affiliates Desk by email at affiliates@zulutrade.com.

H. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZuluTrade

คู่มือผู้ใช้งานอย่างละเอียดสำหรับForex และ Binary Options มีให้คุณได้ศึกษา คู่มือนี้จะตอบคำถามหลายๆ คำถามที่คุณสงสัยในทุกแง่มุมของบริการของ ZuluTrade เมื่อคุณล็อกอินเข้าบัญชีจำลองหรือบัญชีออนไลน์ คุณจะเห็น บัญชีของฉัน - โปรไฟล์ - "คู่มือผู้ใช้งาน" คู่มือผู้ใช้งานนี้มีอยู่ในทุกๆ หน้าของบัญชีของคุณ แหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่มีประโยชน์สามารถพบได้ที่แถบ คำถามที่พบบ่อย

ระหว่าง คู่มือการใช้งาน และ คำถามที่พบบ่อย ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากน่าจะได้รับคำตอบ

ดีที่สุด

3. นโยบายการเชื่อมโยงบัญชี

 • หากผู้ใช้งานลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นบัญชีจำลองฟรีหรือบัญชีออนไลน์ผ่าน URL กิจการในเครือหรือด้วยคุกกี้การติดตามกิจการในเครือ บัญชีนั้นจะถูกเชื่อมโยงไปยังกิจการในเครือที่เกี่ยวข้อง
 • If a User registers either a free Demo or Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, but with prior landings from an Affiliate URL in the last 30 days, on registration we will take into account the reference responsible for the initial introduction of the service and the account will be linked to the respective (first) Affiliate.
 • If a User registers either a free Demo or Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, or without any previous landings on an Affiliate URL, the account will not be linked to any Affiliate. If a User registers a Live account through ZuluTrade's main website without using an Affiliate URL, and without an active Affiliate tracking cookie, however he/she has a previously existing Demo or Live account registered within the last 30 days (with the same email) under an Affiliate, then the new Live account goes to the first/introducing Affiliate.
 • ถ้าผู้ใช้งานลงทะเบียนทั้งบัญชีจำลองและบัญชีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หลักของ ZuluTrade โดยไม่ได้ใช้งาน URL ของกิจการในเครือ บัญชีจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกิจการใรเครือใด ๆ
  อย่างไรก็ดี ถ้ากระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างไม่มีเจตนา และผู้ใช้งานลงทะเบียนบัญชีออนไลน์หรือบัญชีจำลองผิดพลาดผ่านทาง เว็บไซต์หลักของ ZuluTrade(โดยไม่ได้ใช้ URL ของกิจการในเครือ)แทนที่จะผ่านทางกิจการในเครือที่มีความประสงค์ ผู้ใช้งาน(ด้วยสิทธิ?ความเป็นเจ้าของบัญชี)สามารถอีเมล์ไปที่แผนกสนับสนุน (support@zulutrade.com) ภายใน 5 วัน เป็นอย่างมาก หลังจากการเปิดบัญชี เพื่อเรียกร้องของการบริการภายใต้กิจการในเครือที่ต้องการ อีเมล์ที่ต้องการการเชื่อมต่อจะต้องบรรจุเลขบัญชี อีเมล์และ URL ของกิจการในเครือที่ผู้ใช้งานต้องการเชื่อมต่อผ่าน
 • โปรดทราบ : การร้องขอจากกิจการในเครือเพื่อเชื่อมกับบัญชีนั้น ๆ จะไม่ได้รับการดำเนินการไม่ว่ากรณีใด ๆ การร้องขอจะต้องมาจากผู้เป็นเจ้าของบัญชีออนไลน์เท่านั้น
 • If a User registers a free Demo or Live account through an Affiliate URL other than the intended one, the account cannot be unregistered from the Affiliate or be moved to another Affiliate under any circumstances.

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างดังต่อไปนี้เราได้จัดเตรียมทางที่เป็นไปได้ที่ ลูกค้า สามารถลงทะเบียนภายใต้กิจการในเครือ A:

A
 • ลูกค้าลงทะเบียนบัญชีจำลองหรือบัญชีออนไลน์ผ่าน affiliateA.zulutrade.com หรือลงทะเบียนจาก www.zulutrade.com ด้วยคุกกี้การติดตามจาก affiliateA.zulutrade.com
 • บัญชีอยู่ภายใต้กิจการในเครือ: affiliateA.zulutrade.com
B
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนบัญชีออนไลน์หรือบัญชีจำลองผ่าน www.zulutrade.com โดยไม่มีคุกกี้การติดตาม อย่างไรก็ตามลูกค้ามีบัญชีจำลองมาก่อน (ลงทะเบียนภายในระยะเวลาย้อนหลัง 30 วัน ด้วยอีเมล์เดิม) หรือบัญขีออนไลน์ (จดทะเบียนด้วยอีเมล์เดิม) ภายใต้กิจการในเครือ A
 • บัญชีอยู่ภายใต้กิจการในเครือ: affiliateA.zulutrade.com
C
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนบัญชีออนไลน์หรือบัญชีจำลองผ่าน www.zulutrade.com โดยไม่มีคุกกี้ติดตามจากกิจการในเครือ
 • บัญชีไม่ได้เชื่อมโยงกันภายใต้กิจการในเครือใด ๆ
 • ลูกค้าสามารถที่จะอีเมล์ไปยังแผนกสนับสนุนได้ในระยะเวลาสูงสุดภายใน 5 วันของการเปิดใช้งานบัญชีเพื่อร้องขอบริการภายใต้กิจการในเครือ A บัญชีจะอยู่ภายใต้กิจการในเครือนั้น ๆ affiliateA.zulutrade.com
 • บัญชีอยู่ภายใต้กิจการในเครือ: affiliateA.zulutrade.com
ดีที่สุด

4. การโฆษณาและแนวทางการโฆษณา

A. ข้อชี้แนะ

 • Affiliates must submit to ZuluTrade their Promotion Details. Promotional Details refer to Affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc. as well as their corresponding URLs.
 • กิจการสาขาต้องเสนอขอตรวจสอบ/อนุญาตต่อ ZuluTrade ในส่วนของข้อความที่เป็นการโฆษณาที่กล่าวถึง ZuluTrade การบริการของ ZuluTrade เนื้อหาที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบก่อน affiliates@zulutrade.com. กิจการในเครือจะได้รับคำตอบว่าเนื้อหานั้น ๆ ได้ผ่านการอนุญาต หรือพิจารณาว่าไม่เหมาะสม
 • เนื้อหาการโฆษณา(และการใช้ข้อความ/ข้อคิดเห็น)ไม่ควรจะเป็นลักษณะโจมตี, แบ่งแยกชาติพันธุ์ ด่าทอ หรือหลอกลวง ZuluTrade สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้กิจการในเครือนำเนื้อหาที่เป็นไปในทางดังกล่าวออกไป
 • สิ่งที่คุณอ้างถึงในการโฆษณาของคุณทั้งหมดต้องเป็นความจริง ถูกต้องและตรวจสอบได้
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ทำให้ดูเกินจริงในการทำการตลาดด้วยสื่อ เว็บไซต์ส่วนตัว หรือตามโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งกิจการในเครือใช้ชื่อ ZuluTrade หรือบริการของ ZuluTrade
 • Affiliates may NOT legally create any materials for personal or business use such as business cards, letterhead, photographs, personal websites or social media pages etc.) bearing or displaying the company's copyrighted Trademarked Logo or any part thereof, of the said trademarked logo for the purpose of advertising ZuluTrade or its services in any manner, nor misrepresent themselves as employees of ZuluTrade.
 • With respect of any marketing and/or promotional activity involving “Cost Per Click” (“CPC”), “Pay Per Click” (“PPC“) and/or “Search Engine Marketing” (“SEM“), Affiliate may not to bid on the ZuluTrade Brands, including but not limited to the words “ZuluTrade”, “ZuluGuard”, “ZuluScripts”, “TradeWall” and/or “AAAFx”, “Triple A Experts” or any other Names and Trademarks of ZuluTrade collaborating Brokerage Firms spelled in any possible way (including with typos, spaces, signs, symbols, in any other way or in other languages). ZuluTrade reserves the right to cancel compensation without notice in the case of use of search requests using such keywords and any other variants of their spelling, including conformable words in other languages, in search engines such as, Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, etc., as a way of client attraction. The purpose of the Affiliates Program is to attract new clients; and not to acquire clients that are already looking for the corporate name and hence cannot be either rightfully classified or justified as new clients.
PPC Policy
Policy Definition Condition
Are Affiliates allowed to send traffic directly to ZuluTrade website? ไม่
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands are entered as a search keyword (e.g. myZuluTrade, myZuluGuard)? ไม่
Are Affiliates allowed to display their ads when misspellings of ZuluTrade brands are entered as search keywords (e.g. ZouluTrade,AAfx,AAAAfx)? ไม่
Are Affiliates allowed to display their ads when ZuluTrade brands plus generic words are entered as search keywords (e.g. ZuluTrade voucher,AAAFx coupon)? ไม่
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL? ไม่
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as an extension to their brand (e.g.www.affiliatesite.com/ZuluTrade) ใช่
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade brands names in their display URL as sub domain (e.g. ZuluTrade.affiliatesite.com/) ไม่
Are Affiliates allowed to use ZuluTrade’s brand names within their title and description? ใช่
Should affiliates add Zulutrade’s brand name and Trademarks into their negative keywords (thus preventing publishers from appearing in brands + generic)? ใช่
For the above paid search policies, are Affiliates allowed to promote ZuluTrade on search engines and social media? ใช่
Google ใช่
Yahoo ใช่
Bing ใช่
Facebook ใช่
YouTube ใช่
อื่นๆ Upon request

We expect PPC Affiliates to add “ZuluTrade”,”ZuluGuard”, ”ZuluScripts”, ”TradeWall”, ”AAAFx”, “Triple A Experts” and misspells in their negative keyword list. If you are unsure what you can or cannot use please contact affiliates@zulutrade.com.

We like and welcome legitimate PPC Affiliates. Affiliates who are trying to cannibalize our brands and make profit will not be tolerated and their accounts will be suspended (Section 7), if not terminated immediately. More on our Intellectual Property restrictions is described in Section 4 of this Guide.

 • กิจการในเครือต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของกระดานกระทู้ที่ตั้งขึ้นในเรื่องการลงข้อความบนกระทู้ที่เป็นทางการของ ZuluTrade ของเว็บไซต์
 • กิจการในเครือควรจะสื่อสารกับเว็บมาสเตอร์เพื่อที่จะได้รับความชัดเจนเชิงนโยบาย
 • ไม่อนุญาตให้ใช้การส่งจดหมายรบกวนต่อเนื่อง(Spamming)ในทุก ๆ แบบเด็ดขาด
 • การใส่ร้ายทำความเสียหายของโปรแกรมในเครือหรือบริการของ ZuluTrade นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม

B. การเปิดเผยความเสี่ยง

เมื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น ZuluTrade หรือบริการต่างๆ ของ ZuluTrade บนเว็บไซต์ส่วนตัวหรือหน้าโซเชียลมีเดีย คุณต้องแน่ใจว่าข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในทุกๆ หน้า:

ทั่วทุกหน้าของเว็บไซต์กิจการในเครือของคุณ

Trading spot currencies involves substantial risk and there is always the potential for loss. Your trading results may vary. Because the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine "risk" funds should be used in such trading. If you do not have the extra capital that you can afford to lose, you should not trade in the foreign exchange market. Forex Brokers and ZuluTrade are compensated for their services through the spread between the bid/ask prices or there may be a cost to initiate a trade through the bid/ask spread. Profit sharing accounts are subject to a monthly performance fee per selected trading system. Signing up is totally free, and there are no subscription fees, ever.

Forex trading involves a real risk of loss. No "safe" trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. Past performance is not indicative of future results.

ในกรณีที่คุณอ้างถึงผลตอบแทนของ ZuluTrade ในที่ใดๆ คุณต้องระบุข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบด้านล่างนี้เสมอ

โบรคเกอร์ Forex และ ZuluTrade ได้รับค่าตอบแทนสำหรับบริการผ่านราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย หรืออาจมีค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มต้นทำการซื้อขายผ่านการเสนอซื้อ/เสนอขาย การลงทะเบียนนั้นฟรีและไม่มีสัญญาผูกมัดหรือค่าธรรมเนียมรายเดือนแต่อย่างใด

คุณต้องแน่ใจว่าข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบข้างบนดังกล่าวไม่ได้ถูกซ่อนอยู่หรือยากต่อการเข้าถึงในลักษณะใดๆ

C. กลยุทธ์

 • ถ้าคุณได้สสร้างเว็บไซต์หรือบลอกเว็บเพจของคุณเอง ส่วนนี้เป็นส่วนการปฎิบัติสำคัญที่จะเริ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • กิจการในเครือควรจะดาวน์โหลดเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ให้แถบโฆษณา ZuluTrade และ ตราสัญลักษณ์ จากเว็บไซต์ของเรา ตราสัญลักษณ์เหล่านี้สามารถใช้ในหลาย ๆ ที่เพื่อการโฆษณา ถ้าคุณเข้าสู่บัญชีในเว็บไซต์ ZuluTrade รูปสัญลักษณ์เหล่านี้สามารถพบได้ที่ภายใต้แถบ แถบโฆษณา
  โปรดทราบว่า ZuluTrade แนะนำให้กิจการในเครือทุกแห่งทบทวนนโยบายของเว็บไซต์หรือกระดานกระทู้ซึ่งวางแผนโพสต์การโฆษณาต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการในเครือเข้าใจในกฎของการใช้บริการ และหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อบังคับใด ๆ
 • สร้างบลอกเว็บเพจของคุณโดยใช้ Blogger (http://www.blogger.com/start) เพื่อรวมตราสัญลักษณ์และแถบโฆษณาเข้ากับลิงค์ไปยัง URL กิจการในเครือ ZuluTrade ของคุณ
 • การโฆษณาใช้Facebook (http://www.facebook.com)เป็นยานพาหนะ
 • Investigate the Google Adwords (http://adwords.google.com)) and other paid services, respecting ZuluTrade’s PPC policy.
 • เครือข่ายสังคม LinkedIn (http://www.linkedin.com), Twitter (http://www.twitter.com) อาจทำให้คุณกว้างขวางขึ้น
 • ค้นหาตลาดเฉพาะกลุ่ม ในตลาดและจากนั้นสร้างและพัฒนาเครือข่ายภายในหมวดนั้นและใช้ไดเรกทอรีธุรกิจท้องถิ่นเพื่อโฆษณาเว็บไซต์/ธุรกิจของคุณ
 • Creating videos and other tutorials, manuals and guides can be very useful for users and also help the affiliates boost their business and have a high retention rate.
 • การโฆษณาออนไลน์เกี่ยวกับการคิดคำนวณราคาควรทำเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้เท่านั้น
 • พึงระลึกเสมอว่าคุณปฏิบัติตาม หมวด"A. ข้อชี้แนะ" ภายใต้หัวข้อ “4 – การโฆษณาและแนวทางการโฆษณา” ของคู่มือผู้ใช้งาน
ดีที่สุด

5. การชำระเงิน

A. Commission Scheme

Affiliates earn a commission for introducing new Referral Clients to the ZuluTrade Service.

i. General Payments Policy

Affiliates receive commission based on the Group of their clients’ selected Broker, as follows:

 • High payment Broker Group: AAAFx, AAAFx International, Amana, BlackBull, EverFX, EverFX EU, FXDD Malta, FXOpen, FXOpen ECN, Royal Financial
 • Standard payment Broker Group: All other Brokers
Commissions for High Payment Broker Group
Tier Commissions # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More 20 lots or More
2 0.6 pip/lot 6 or More 60 lots or More
3 1.0 pip/lot 11 or More 80 lots or More
Commissions for Standard Payment Broker Group
Tier Flat Commission # of new Live and trading accounts per evaluation period Trading Volume of all accounts (new and existing)
1 0.4 pip/lot 1 or More ใดๆ

To change tier, ALL conditions must apply.

Institutional and/or low spread Accounts: Accounts with considerable deposits can be characterized from the Broker as Institutional due to the low spread offered. Compensation for such accounts is 0.2 pips (for AAAFx accounts) and 0.08 pips (for ALL other Brokers) for each Round Turn lot executed in a Real Broker Account.

ii. Grace Period

Grace Period applies to both, new and existing Affiliates. During Grace Period no penalty in commissions will be applied, regardless the new business the Affiliate will drive.

While in Grace Period, the Affiliate will be compensated based on the General Policy, as follows:

 • High Payment Broker Group Referral accounts: The Affiliate will join Tier 2 (0.6 pips/lot) for 2 Evaluation Periods.
 • Standard Payment Broker Group Referral accounts: Flat commission 0.4 pips/lot.

Grace Period applies for new Affiliates based on our Due Diligence verification. The period will be effective after verification.

Grace Period applies only in one Affiliate account per individual or company.

iii. Evaluation Periods

Commission Tiers will be determined for each Affiliate at the fixed dates:

 • January 1
 • April 1
 • July 1
 • October 1
iv. Probation Period

Probation Period includes 2 Tiers: Probation Tier 1 and Probation Tier 2.

Affiliates that do not source a minimum new business volume of 1 or more new Live, active and trading accounts within 90 days (evaluation period) will enter a Probation Period Tier 1 for a 90 days period of time. During Probation Tier 1, the Affiliate will be compensated with a flat commission of 0.1pip/lot traded in their Referral accounts.

The Affiliate may exit Probation by driving new business to ZuluTrade after the evaluation takes place. The classification of the Affiliate (Tier scheme) depends solely at their business and activity. An Affiliate may move from Probation to Tier 3 if they meet the requirements without passing through Tier 1 or Tier 2.

If the Affiliate does not meet the requirements to join the commission scheme, as mentioned above, he/she will enter Probation Tier 2 after 90 days following the evaluation performed by the Affiliates Team. During Probation Tier 2, the Affiliate will not be compensated.

Affiliates who do not join the commission scheme after Probation Tier 2, will be examined on a case-by-case basis, may not be compensated and/or have their Referral Accounts removed and/or their accounts permanently suspended.

B. การร้องขอการชำระเงิน

คุณสามารถร้องขอ การชำระเงินได้โดยการเข้าสู่ บัญชีของฉัน - รายได้ - การชำระเงิน โปรดทราาบว่าค่าคอมมิชชั่นจุดจะเปลี่ยนแปลงตามคู่สกุลเงินที่ซื้อขาย รูปแบบของบัญชีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ วิธีการจ่ายเงินถึงกิจการในเครือในปัจจุบันในวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ทาง Paypal (สำหรับจำนวนมากถึง $ 3,000) และบัตร ZuluTrade Mastercard ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน รายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • $20 สำหรับการทำธุรกรรมผ่านทาง Paypal สูงสุด $500 และค่าธรรมเนียม 3.9% (จากจำนวนที่ร้องขอ) สำหรับคำขอ Paypal ที่สูงกว่า $500
 • $30 สำหรับการโอนภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • $45 สำหรับการโอนภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 • $20 สำหรับการจ่ายเงินแต่ละครั้งไปยังบัตร ZuluTrade Mastercard

Modest fees may be applied by financial institutions in the case of wire transfers. For more details, please consult your Bank.

กรุณาพิจารณาข้อความด้านล่าง:

 • ก่อนทำการชำระเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence procedures) ZuluTrade จะต้องได้รับหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนของกิจการในเครือที่เพียงพอ โดยทั่วไปเราต้องการ ก) บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่าย (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ) ข)ใบเสร็จที่เป็นทางการฉบับล่าสุดที่มีชื่อและที่อยู่ปัจจุบันที่สมบูรณ์ของคุณตามที่ระบุในใบสมัครลงทะเบียน
 • To submit or release a payment, ZuluTrade needs to be provided with the Promotion Details of the Affiliate, Promotion Details refers to affiliate categories like Content sites, PPC Affiliates, Social Affiliates, communities and education, cashbacks, loyalty, video affiliates, etc and their URLs.
 • Before issuing payments, relevant commissions need to be collected from our collaborating Brokers and trading activity needs to be cross-checked prior to releasing a payment; the estimated time frame required to process a payment after a request has been made via our website is approximately 30 days.
 • ยอดดุลในบัญชีที่อยู่ในสถานภาพจะต้องมีในบัญชีอย่างน้อย$100(ในแต่ละบัญชี)ก่อนจะดำเนินการร้องขอการจ่ายเงิน เงินทุนไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้
 • ทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร บัญชี Paypal หรือบัตรZuluTrade Mastercard ว่าตั้งค่าถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการชำระเงิน
 • บัญชีกิจการในเครือที่ไม่ได้ใช้งานและบัญชีกิจการในเครือที่ประพฤติไม่เหมาะสมจะถูกตรวจสอบเป็นกรณีไป และโดยไม่ได้รับค่าชดเชย หรือถูกปลดบัญชีนั้น ๆ ออก
 • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ควรจะมีการรายงานให้แผนกสนับสนุนลูกค้าทราบ(support@zulutrade.com)(Attn: แผนกบัญชี) เพื่อการแก้ปัญหา
ดีที่สุด

6. การสนับสนุนช่วยเหลือ

The ZuluTrade Customer Support Dept. is here to help you. You can contact us by email at support@zulutrade.com, by telephone or by Live Chat. For further details please visit http://www.zulutrade.com/Support.

ตัวอย่างเรื่องที่ดำเนินการโดยแผนกสนับสนุนลูกค้า:

 • คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการของ ZuluTrade
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อหรือรายละเอียดการติดต่อ
 • กระบวนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน
 • เกิดข้อผิดพลาดในการรับอีเมล์จาก ZuluTrade ที่บรรจุชื่อบัญชีหรือรหัสผ่าน
 • การร้องขอการเชื่อมโยงของบัญชี
 • รูปแบบบัญชี(สาขา, ผู้ซื้อขายออนไลน์, ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย)
 • Technical Issues (banners, code errors, display problems, linkage loss, signal errors, etc.)
 • เรื่องเกี่ยวกับผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 • การร้องขอการชำระเงินหรือเรื่องธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับกิจการในเครือโปรดติดต่อแผนกกิจการในเครือที่ affiliates@zulutrade.com ตัวอย่างเรื่องที่ดำเนินการโดยแผนกกิจการในเครือ:

 • คำถามเกี่ยวกับโปรแกรมกิจการในเครือของ ZuluTrade
 • การสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้องของลิงค์ URL กิจการในเครือ
 • บัญชีอ้างอิง
 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้แถบโฆษณาและตราสัญลักษณ์
 • แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ความเหมาะสมของเว็บไซต์และเนื้อหาโฆษณา
 • รายงานสรุปกำไรสุทธิ
 • ไม่มีค่าคอมมิชชั่น บัญชีที่ถูกแบ่งประเภท

หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา กรุณาติดต่อแผนกบัญชีกิจการในเครือที่ affiliates@zulutrade.com

หากข้อเสนอแนะหรือคำร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขจนคุณพอใจ เรื่องนี้อาจถูกส่งต่อไปยังแผนกควบคุมคุณภาพของ ZuluTrade ที่ qualitycontrol@zulutrade.com

ดีที่สุด

7. การระงับ / การยกเลิก

การระงับบัญชีกิจการในเครืออาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

 • บัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน - บัญชีกิจการในเครือถูกพิจารณาว่าเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานถ้าไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานสู่บัญชีสำเร็จในระยะเวลามากกว่า 6 เดือน
 • ไม่รับทราบหรือปฏิบัติตามการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจาก ZuluTrade ที่ได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อแจ้งให้กิจการในเครือทราบว่าการกระทำ/การปฏิบัติเป็นการละเมิดกฎของโปรแกรมกิจการในเครือหรือกฎการกำกับดูแลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • บัญชีกิจการในเครือที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังเช่นการหลอกลวงขาย บังคับขายต่อลูกค้าในทางที่ผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย กรณีเหล่านี้จะถูกตรวจสอบเป็นรายกรณีไป
 • ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการโฆษณาที่ระบุไว้ในหมวด 4 “การโฆษณาและแนวทางการโฆษณา” อาจนำไปสู่การระงับบัญชีกิจการในเครือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ZuluTrade เท่านั้น

The list is not exhaustive – in addition to the account suspension, other penalties may also apply, such as rejection of the outstanding revenues or pending payments as well as removal of the Affiliate’s Referral accounts prior to the account suspension.

การระงับบัญชีกิจการในเครือจะนำไปสู่การห้ามใช้บริการ ZuluTrade อย่างถาวร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการยกเลิกบัญชีกิจการในเครือหนี้สินซึ่งเป็นผลมาจากการที่บัญชีกิจการในเครือถูกระงับหรือยกเลิกจะตกเป็นภาระของเจ้าของบัญชีกิจการในเครือแต่เพียงผู้เดียว

ดีที่สุด
 • Zulu มือถือของคุณ

  ลองใช้ App สำหรับ Android, iPhone, iPad และ desktop widget ของเรา

 • การรับรอง:
  • ง่ายต่อการใช้ เพราะมีผู้ซื้อขายที่ดีมาก คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการบริหารจัดการบัญชีของคุณ Patrick - AAA687286F
  • คุณสามารถซื้อขาย forex โดยไม่ต้องเฝ้าดูบัญชีของคุณตลอดเวลา อีกทั้งยังมีวิธีที่แยบยลในการบริหารความเสี่ยงของคุณ Matthew - FXCM682552F
  • เป็นวิธีซื้อขายในตลอด forex ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นและทุกคนที่เดินทางบ่อยที่ไม่สามารถเฝ้าดูตลาดได้ตลอด 24/7 Mohammad - AAA409627F
  • ZuluTrade มีความโดดเด่นในเรื่องการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม และคุณภาพของบริการ Omar - AAA635899F
  • ผมอยากแนะนำ ZuluTrade ให้กับคนอื่นเพราะเขามีวิธีที่คุ้มและปลอดภัยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ Romuald - AAA606627F
  • ด้านสังคมกับผู้ให้บริการสัญญาณซื้อขายทำขึ้นเพื่อประสบการณ์ทางการศึกษาและการบริการที่โปร่งใส การวิเคราะห์นั้นมีประโยชน์มาก Robin AAA1167078F
  Testimonials are not necessarily indicative of future performance or success and may not represent the opinion of all participants. There was no compensation to the trader for this opinion.
 • ดังที่เห็นใน: