ปกป้องบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ!

ZuluGuard

พบกับ ZuluGuard

ZuluGuard™ เป็นคุณลักษณะที่ใช้ในการปกป้องบัญชีซึ่งจะตรวจตราดูพฤติกรรมของผู้ซื้อขายแต่ละรายและลบผู้ซื้อขายที่มีพฤติกรรมไม่ดีออกอัตโนมัติหากตรวจพบว่ามีการใช้กลยุทธ์ในการซื้อขายที่รุนแรง

ZuluGuard™ Capital Protection is available for all Investors and it is mandatory for the European and U.S. versions of our service as it creates a protection shield for your investment capital!

ทำงานอย่างไร?

ZuluGuard ™ จะคำนวณค่าการออกจากการซื้อขายในแต่ละการซื้อขายที่เปิดอยู่ในบัญชีของคุณตามกราฟที่ดีที่สุด / ที่เลวร้ายที่แจริงงด้านล่าง เมื่อเส้นสีแดงโดนสายสีน้ำเงิน, ZuluGuard ™จะปิดตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดและเปลี่ยนไปยังเทรดเดอร์ที่มีการจัดอันดับสูงกว่า

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ZuluGuard โปรดดู คู่มือ ZuluGuard

The placement of contingent orders by you or your trading program, such as “Capital Protection” OR “Trade Protection” will not necessarily limit your losses to the intended amounts. During volatile market conditions, these orders may be executed at prices significantly below the investor’s price expectations (above for buy-stops), especially if the market is moving rapidly.
© Copyright 2019 ZuluTrade
This site is not intended to be a solicitation of transactions to customers living in the United States of America.

Trading spot currencies involves substantial risk and there is always the potential for loss. Because the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine "risk" funds should be used in such trading. If you do not have the extra capital that you can afford to lose, you should not trade in the foreign exchange market. No "safe" trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. Your trading results may vary.

This website does not make any representation whatsoever that the above mentioned trading systems might be or are suitable or that they would be profitable for you. Please realize the risk involved with trading Forex investments and consult an investment professional before proceeding. The trading systems herein described have been developed for sophisticated traders who fully understand the nature and the scope of the risks that are associated with trading. Should you decide to trade any or all of these systems' signals, it is your decision.

[1] The hypothetical performance results displayed on this website are hypothetical results in that they represent trades made in a demonstration (“demo”) account. Transaction prices were determined by assuming that buyers received the ask price and sellers the bid price of quotes Zulutrade US receives from the Forex broker at which a Signal Provider maintains a demo account. The hypothetical results do not include any additional mark-ups or commissions which may be charged by a customer’s Forex broker and are based on a one lot trade size. Trades placed in demo accounts are based on a Signal Provider having access to an unlimited amount of funds. As a result, demo accounts are not subject to margin calls and have the ability to withstand large, sustained drawdowns which a customer account may not be able to afford. Trades placed in demo accounts are not subject to price slippage which may occur when a signal is actually traded in a customer account.

The number of pips gained or lost by each Signal Provider may be based on the trading of mini, micro or standard lots. The performance of customers electing to trade a different lot size from those used by a Signal Provider will therefore vary. Further, customers may place trades independent of those provided by a Signal Provider or place customized orders to exit positions which differ from those of a Signal Provider. All performance results presented only include the results of completed trades and do not reflect the profit or loss on open positions. Due to differences in the bid/ask offered by various counterparties, all trades executed in the account of a Signal Provider may not be executed in a customer account if the bid/ask of the Forex broker at which the customer maintains the customer’s account is different from that of the Signal Provider’s broker or due to volatility in the market.

Customers may elect not to follow all of the trading signals provided by the signal providers or be able trade the recommended number of contracts due to insufficient funds in an account. Therefore, the results portrayed are not indicative of an account which may have traded all a Signal Provider’s signals or contracts. Further, by electing to follow a number of different Signal Providers at one time, customers may not be able to follow all of the signals generated due to the customer’s account having insufficient funds. Accordingly, the performance of customer accounts may vary significantly from the results portrayed on this website.

HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS.