ปรับเปลี่ยนคครั้งที่แล้วเมื่อ

หลีกเลี่ยง Hedging

การเลี่ยง Hedging เป็นการตั้งค่าที่ปกติและเป็นที่แนะนำสำหรับบัญชีโบรคเกอร์ ZuluTrade ที่ไม่สนับสนุนแบบการซื้อขายปกติของ ZuluTrade ที่เป็นแบบใช้ตั๋วเป็นพื้นฐาน

ในระบบการซื้อขายแบบใช้ตั๋วการเชื่อมโยงคำสั่งซื้อขายใหม่กับสถานะที่เปิดอยู่เดิมทำโดยการใช้ตั๋วคำสั่งเฉพาะ ในทางตรงกันข้ามระบบไม่ใช้ตั๋วคำสั่งการซื้อขายจะถูกเชื่อมโยงโดยอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าวิธีการในการซื้อขายทั้งสองแบบจะมีความแตกต่างกัน ZuluTrade ปฏิบัติตามคำสั่งในแบบที่ประสิทธิภาพโดยรวมและกำไรขาดทุนเหมือนกันโดยไม่ขึ้นกับรูปแบบการซื้อขาย

ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกนี้ ZuluTrade จะคัดเลือกคำสั่งที่ต้านสถานะการลงทุนในตลาดออกและรักษาสมดุลของสถานะการซื้อขายของบัญชีของคุณในแนวที่เรียบง่ายตามหลักการพื้นฐาน ซึ่งแนะนำสำหรับผู้ใช้งานที่ยังด้อยประสบการณ์ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะปิดตัวเลือกนี้ โปรดระวังว่ากรณีต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้:

กรณี 1 - ไม่มีช่วงเวลาเพียงพอเพื่อจัดการบัญชีของคุณ

การปฏิบัติที่เกิดขึ้นบนบัญชีของคุณถือเป็นคำสั่ง ในระบบการซื้อขายแบบไม่มีตั๋ว เมื่อผู้ใช้งานพยายามจะปิดสถานะเปิดการซื้อขาย ZuluTrade จะส่งคำสั่งการซื้อขายหน่วยการลงทุนขนาดเท่ากันในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากคำสั่งต่าง ๆ ต้องการเวลาในการดำเนินการโดยโบรคเกอร์ของคุณ โปรดระวังให้มีช่วงเวลาในบัญชีของคุณตลอดเวลา เพื่อคำสั่งทุกคำสั่ง (ซื้อ, ขาย หรือ ปิด)สามารถดำเนินการได้

โดยเลือกตั้งค่าหลีกเลี่ยง Hedging คุณจะไม่มีช่วงเวลาในการระหว่างการดำเนินคำสั่งปิดการซื้อขายที่ ZuluTrade

กรณี 2 - แผนการขัดแย้งกัน

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย ZuluTrade ดำเนินการซื้อขายแบบใช้ตั๋ว ดังนั้นถ้าคุณอนุญาตให้บัญชีของคุณรับคำสั่งการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามในคู่สกุลเงินเดียวกัน โปรดระวังด้วยว่าการขัดแย้งทางกลยุทธ์อาจเกิดขึ้นได้ อาจส่งผลต่อบัญชีของคุณทำให้สัญญาณจากผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายแหล่งเดียวกันหรือจากแหล่งอื่นขัดแย้งกันเอง

โดยการเลือกตั้งค่าหลีกเลี่ยง Hedging การซื้อขายที่จะก่อให้เกิด Hedging จะถูกหลีกเลี่ยงและการเปรียบเทียบสถานะการซื้อขายระหว่างบัญชี ZuluTrade ของคุณและโบรคเกอร์ของคุณจะทำได้ง่ายขึ้น

กรณี 3 - การแสดงผลแตกต่างระหว่างสถานะการซื้อขายของคุณและที่โบรคเกอร์ของคุณ

ถ้าคุณเปิดการซื้อขายในบัญชีของคุณและได้รับคำสั่งซื้อขายหน่วยการลงทุนที่มีขนาดเท่ากันในทิศทางตรงกันข้าม ก็จะถูกแปลเป็นคำสั่งปิดการซื้อขายในบัญชีโบรคเกอร์ของคุณ แต่การซื้อขายทั้งสองนั้นจะปรากฎบนบัญชี ZuluTrade ของคุณ ดังนั้นถึงแม้ว่าการดำเนินการซื้อขายทั้งหมดจะเหมือนกัน และกำไรขาดทุนเท่ากันทุกประการ การแสดงผลจะต่างกันระหว่างโบรคเกอร์ของคุณและบัญชี ZuluTrade ของคุณ

โดยการเลือกตั้งค่าหลีกเลี่ยง Hedging การซื้อขายที่จะก่อให้เกิด Hedging จะถูกหลีกเลี่ยงและการเปรียบเทียบสถานะการซื้อขายระหว่างบัญชี ZuluTrade ของคุณและโบรคเกอร์ของคุณจะทำได้ง่ายขึ้น