คุ้มครองเงินต้นโดย - ZuluGuard ™

การปกป้องเงินทุนทำงานอย่างไร

ZuluGuard™ เป็นระบบการปกป้องขั้นสูงมากที่ติดตามลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ซื้อขายที่ท่านติดตาม และช่วยให้ท่านเลือกการปฏิบัติการที่จะใช้เพื่อปกป้องเงินทุนที่ท่านใช้ลงทุน

ตัวอย่างหนึ่งของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เมื่อประสิทธิภาพของผู้ซื้อขายลดลงและมีผลต่อ PnL ของบัญชีของท่าน

ด้วยเหตุนี้ ZuluGuard™ จะติดตามประสิทธิภาพของผู้ซื้อขายอย่างต่อเนื่องและมอบวิธีการปกป้องเงินทุนของท่านด้วยการปกป้องผลกำไรและลดการสูญเสียตามจำนวนที่ท่านได้ตั้งไว้ในสกุลเงินพื้นฐานของบัญชีท่าน

ดังนั้น เมื่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นเกินค่าที่ท่านได้กำหนดไว้ ZuluGuard™ จะเข้ามาปฏิบัติการและปกป้องบัญชีของท่าน โปรดทราบว่า ZuluGuard™ เฝ้าดูการซื้อขายที่ให้และไม่ให้ผลกำไร ดังนั้นการซื้อขายที่เปิดจึงมีความสำคัญ นั่นหมายความว่า สามารถสร้างกำไรจากผู้ซื้อขายได้โดยทั่ว และ ZuluGuard™ สามารถปฏิบัติการได้ขณะกำไรกำลังลดลง! *

ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างแบบละเอียดด้านล่าง โดยสมมุติว่าท่านได้ตั้งการปกป้องเงินทุนไว้ที่ $1000 และมีการซื้อขายที่เปิดเพียงรายการเดียว

การซื้อขายที่ # DD($) สูงสุดขณะที่การซื้อขายเปิด PnL ($) สิ้นสุดของการซื้อขาย PnL ($) ที่สะสมของผู้ซื้อขายในบัญชีของท่าน การปกป้องเงินทุนของ ZuluGuard™ PnL ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุด (ไฟนอล) จากผู้ซื้อขายรายนี้ เมื่อ ZuluGuard™ เข้าปฏิบัติการ!1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

เนื่องจากเกิดการสูญเสียในการซื้อขายที่ #5 จำนวน -$1000 (-$700 จาก PnL จบของการซื้อขายที่ #4 และ -$300 ที่ตำแหน่งลอยตัวในการซื้อขายที่ #5) ระดับการปกป้องเงินทุนของท่านถึงระดับ $1000 และ ZuluGuard™ จะเข้าปฏิบัติการ!

ดังนั้น PnL ไฟนอลสำหรับท่านจากผู้ซื้อขายรายนี้จะเป็น PnL ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (ไฟนอล) จาก $1700

หมายเหตุ

  1. PnL ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (ไฟนอล) แสดงจำนวนเงินสุดท้าย (PnL) ที่จะเหลือให้บัญชีของท่านจากผู้ซื้อขายรายนี้ โดยมีสมมุติฐานว่า ZuluGuard™ จะเข้าปฏิบัติการในอนาคต
  2. หากท่านรวม PnL สุดท้ายของการซื้อขายที่ #1 และ #4 จะเกินขีดจำกัดการปกป้องเงินทุนที่ 1000 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในระหว่างนั้นได้มีการสร้างกำไรจากการซื้อขายเหล่านี้ การสูญเสียจากผู้ซื้อขายรายนี้ ณ จุดนี้ยังไม่เกิน 1000
  3. โดยมีสมมุติฐานว่าท่านได้เลือกตัวเลือก ZuluGuard™ ‘ปิดการซื้อขายทั้งหมดของผู้ซื้อขาย’

ZuluGuard™ จะตรวจพบเมื่อประสิทธิภาพของผู้ซื้อขายลดต่ำลงและเมื่อถึงจุดที่การสูญเสียถึงจำนวนที่ท่านกำหนดล่วงหน้า และจะเข้าปฏิบัติการปกป้องบัญชีของท่านไม่ให้เกิดการสูญเสียใดๆ อีก

การเปลี่ยนการปกป้องเงินทุนของท่าน

โปรดระลึกไว้ว่า ZuluGuard™ จะให้ความสำคัญแก่ประสิทธิภาพของบัญชีของผู้ซื้อขายหลังจากที่ท่านได้เปิดการทำงานของการปกป้องเงินทุน ท่านสามารถปรับค่าการปกป้องเงินทุนของท่านได้ตามที่ต้องการ และสามารถเพิ่มหรือลดการเปิดของเงินทุนสำหรับผู้ซื้อขายแต่ละรายตามที่ท่านประเมินประสิทธิภาพของเขา

การตั้งค่าเป็น 0 เป็นการปิดคุณลักษณะนี้

* คำจัดกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบที่สำคัญ: ในภาวะตลาดที่ผันผวนหรือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว สัญญาณปิดของ ZuluGuard จะถูกเติมเต็มที่ราคาตลาดที่เหนือกว่าซึ่งอาจแตกต่างจากราคาที่ต้องการอย่างมาก ด้วยเหตุนี้อาจมีการขาดทุนอย่างมากเนื่องจาก ZuluGuard ไม่ได้รับประกันการคุ้มครองตามที่ต้องการเสมอไป