คู่มือการซื้อขายค่าเงินยุโรป

มีอะไรแตกต่างไปที่ ZuluTrade สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป?

ZuluTrade มีการแก้ไขสำหรับผู้ถือบัญชีที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความคุ้มครองให้กับนักลงทุนและลดความเสี่ยงของระบบ

บริการของ ZuluTrades ในบางประการสำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อขายตามกฎของสหภาพยุโรปนั้นแตกต่างไป (ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือผู้ถือใบอนุญาตประกอบการโบรคเกอร์กับ ZuluTrade ในสหภาพยุโรป) กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้

เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก

ก่อนที่จะเริ่มใช้บริการของเรา คุณต้องกรอกแบบสอบถามความเหมาะสมก่อน - ทำได้อย่างรวดเร็วและง่าย

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถามความเหมาะสม

หน้าผลการดำเนินงาน

หน้าผลการดำเนินงานมีความแตกต่างไปสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป เนื่องจากจะไม่แสดงผู้ซื้อขายทุกราย รายละเอียดเพิ่มเติม:

เฉพาะผู้ซื้อขาย 1000 อันดับสูงสุด เท่านั้นที่คุณสามารถติดตามได้ โดยผู้ซื้อขายเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ (DD สูงสุดน้อกว่า 30% ค่าเฉลี่ย pip ต่อการซื้อขายมากกว่า 3 pips และผู้ซื้อขายทำการซื้อขายอย่างน้อย 12 สัปดาห์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบ คู่มือผู้ซื้อขาย ของเรา

ผู้ซื้อขายใดๆ ที่คุณได้เพิ่มเข้าพอร์ทการลงทุนของคุณขณะนี้ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือมี อันดับใน ZuluRank ต่ำกว่า 1000 อันดับสูงสุด จะถูกยกเลิกจากพอร์ทการลงทุนของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามคุณจะยังได้รับการอัพเดทและปิดสัญญาณสำหรับการซื้อขายที่กำลังเปิดอยู่ได้ แต่ไม่มีการเปิดการซื้อขายใหม่ได้จากผู้ซื้อขายรายนั้น

หน้าการตั้งค่า

 • การปกป้องเงินทุนของ ZuluGuard™

  ผู้ซือขายแต่ละรายในพอร์ทการลงทุนของคุณจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองจากการปกป้องเงินทุนโดย ZuluGuard™ เมื่อถึงค่าที่คุณอนุญาตไว้ ZuluGuard™ จะดำเนินการปิดการซื้อขายของผู้ซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดและผู้ซื้อขายนั้นจะถูกยกเลิกออกจากพอร์ทการลงทุนของคุณ
  ค่าเงินทุนที่คุณอนุญาตสะสมสำหรับผู้ซื้อขายทุกรายในพอร์ทการลงทุนของคุณไม่สามารถเกินความเสี่ยงทั้งหมดที่คุณยอมรับได้ (ไม่เกิน 75% ของยอดคงเหลือที่มีของคุณ)

เพิ่มเติมสำหรับบัญชี Forex
 • จำนวน lot ที่เปิดสูงสุดต่อการซื้อขาย

  นี่คือขีดจำกัดด้านบนสำหรับจำนวน lot สูงสุดต่อการซื้อขายสำหรับผู้ซื้อขายแต่ละรายค่าเงินทุนที่คุณอนุญาตและ สถิติการซื้อขาย ขึ้นอยู่กับกับตั้งค่าของคุณ

 • Lots ต่อสกุลเงิน

  Lots ไม่สามารถกำหนดเองแยกต่างหากสำหรับแต่ละคู่สกุลเงินได้

การปรับปรุงนโยบายการฝาก / ถอน

สำหรับทุกๆ การฝากหรือถอนใหม่ คุณจะต้องตั้งค่าเงินทุนที่คุณอนุญาตสูงสุดใหม่

เงื่อนไขในการใช้บริการ

ZuluTrade สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปดำเนินการโดย Triple A Experts SA- ควบคุมโดยสหภาพยุโรป ใบอนุญาตเลขที่ 2/540/17.2.2010

คุณสามารถอ่านเงื่อนไขในการใช้บริการสำหรับ ZuluTrade ในสหภาพยุโรป ที่นี่

ดีที่สุด