ปรับเปลี่ยนคครั้งที่แล้วเมื่อ

การแทรกแซงที่ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ครั้งไม่สามารถกระทำได้ ด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งอยู่เหนือความสามารถของ ZuluTrade อย่างไรก็ตาม ด้วยหัวใจที่ต้องการจะปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานและทำให้การดำเนินงานซื้อขายเป็นไปอย่างราบเรียบ อย่างต่อเนื่อง ทาง ZuluTrade จึงได้เพิ่มคุณลักษณะ ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของฉัน

คุณลักษณะนี้จะดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

กรณี 1 - สัญญาณปิดการซื้อขายของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการซื้อขายที่บัญชีของคุณ

 1. การซื้อขายเปิดบนบัญชีของคุณและบนบัญชีของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 2. ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายประสบความสำเร็จในการส่งสัญญาณการซื้อขายปิด
 3. สัญญาณการซื้อขายปิดไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการซื้อขายที่บัญชีของคุณได้
 4. การสังเกตการณ์บัญชีของฉันพยายามที่จะปิดการซื้อขาย

เหตุผลในการปิดการซื้อขาย

เนื่องจากผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายตัดสินใจที่จะปิดการซื้อขาย เพื่อที่จะป้องกันบัญชีของคุณ ทาง ZuluTrade จึงพยายามทำการปิดการซื้อขายพร้อมๆกันกับผู้ให้บริการ เพราะมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์เดียวกันซึ่งจะมี slippage ที่ต่ำที่สุด

สาเหตุที่พบบ่อย

ข้อผิดพลาดทางเทคนิค เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ

กรณี 2 - การซื้อขายไม่ได้ถูกปิดลงเมื่อถึงค่าหยุด/จำกัด เนื่องจากค่าหยุด/จำกัดที่บัญชีของคุณถูกตั้งไว้ที่ 0

 1. การซื้อขายเปิดบนบัญชีของคุณและบนบัญชีของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 2. การซื้อขายปิดบนบัญชีของคุณเมื่อถึงค่าหยุด/จำกัด
 3. การซื้อขายยังคงเปิดอยู่บนบัญชีของคุณเพราะมันไม่มีค่าหยุด/จำกัดหรือค่าหยุด/จำกัดถูกตั้งเป็นศูนย์
 4. การสังเกตการณ์บัญชีของฉันพยายามที่จะปิดการซื้อขาย

เหตุผลในการปิดการซื้อขาย

หากผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายได้ตั้งค่าหยุด/จำกัดสำหรับการซื้อขายไว้ และการซื้อขายถูกปิดลงโดยการถึงค่าหยุด/จำกัดและไม่มีการตั้งค่าหยุด/จำกัดที่บัญชีของคุณ นี่อาจแสดงว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือปัญหาในการเชื่อมต่อเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อที่จะป้องกันบัญชีของคุณ ทาง ZuluTrade จะพยายามทำการปิดการซื้อขายพร้อมๆกันกับผู้ให้บริการ เพราะมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์เดียวกันซึ่งจะมี slippage ที่ต่ำที่สุด

สาเหตุที่พบบ่อย

ข้อผิดพลาดทางเทคนิค เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ

กรณี 3 - การซื้อขายไม่ได้ถูกปิดลงเมื่อถึงค่าหยุด/จำกัด ถึงแม้ว่าค่าหยุด/จำกัดที่บัญชีของคุณตรงกับของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย

 1. การซื้อขายเปิดบนบัญชีของคุณและบนบัญชีของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 2. การซื้อขายปิดบนบัญชีของคุณเมื่อถึงค่าหยุด/จำกัด
 3. การซื้อขายยังคงเปิดอยู่บนบัญชีของคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีค่าหยุด/จำกัดที่เท่ากันกับของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 4. การสังเกตการณ์บัญชีของฉันพยายามที่จะปิดการซื้อขาย

เหตุผลในการปิดการซื้อขาย

หากการซื้อขายปิดตัวลงที่ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย โดยค่าหยุด/จำกัดแต่ไม่ใช่ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณ ถึงแม้ว่าค่าหยุด/จำกัด มีค่าเท่ากัน ทาง ZuluTrade จะพยายามที่จะปิดการซื้อขายพร้อมๆกันกับผู้ให้บริการ เพราะมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์เดียวกันซึ่งจะมี slippage ที่ต่ำที่สุด

สาเหตุที่พบบ่อย

อัตราที่แตกต่างกันระหว่างโบรคเกอร์ของคุณ และโบรคเกอร์ของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย - ดังนั้นค่าหยุด/จำกัดจึงถูกไปถึงที่บัญชีหนึ่ง แต่ไม่ใช่ที่อีกบัญชีหนึ่ง

กรณี 4 - โบรกเกอร์ของคุณปฏิเสธการอัพเดท Stop / Limit เนื่องจากความใกล้เคียงกับอัตราตลาด

 1. การซื้อขายเปิดบนบัญชีของคุณและบนบัญชีของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 2. ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายประสบความสำเร็จในการอัพเดทค่าหยุด/จำกัด
 3. โบรคเกอร์ของคุณปฏิเสธการอัพเดทเนื่องจากความใกล้เคียงกับอัตราตลาดในขณะนี้
 4. การสังเกตการณ์บัญชีของฉันพยายามที่จะปิดการซื้อขาย

เหตุผลในการปิดการซื้อขาย

เนื่องจากผู้บริการสัญญาณได้อัพเดตค่าหยุด/จำกัด แต่โบรคเกอร์ของท่านปฏิเสธ ZuluTrade จะพยายามปิดการซื้อขาย โดยว่าอัตราปัจจุบันของโบรคเกอร์ของท่านอยู่ไม่เกินค่าหยุด/จำกัดที่อัพเดตกว่า 10 จุดเพราะจะยังคงให้ผลลัพธ์เดียวกับตามจำนวน slippage ที่น้อยสุดราวกับว่าปิดเนื่องจากถึงจุดหยุด/จุดจำกัด

สาเหตุที่พบบ่อย

ความใกล้เคียงกับอัตราตลาดโดยโบรคเกอร์ของคุณ

กรณี 5 - ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายยกเลิกคำสั่งที่รอการดำเนินการที่ได้ถูกเปิดเรียบร้อยแล้วที่ตลาดในบัญชีของคุณ

 1. คำสั่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการถูกวางไว้ที่บัญชีของคุณจากผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 2. คำสั่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการถูกเปิดที่ตลาดบนบัญชีของคุณแต่ไม่ใช่ที่บัญชีของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 3. ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายตัดสินใจที่จะยกเลิกคำสั่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่บัญชีของเขา
 4. การสังเกตการณ์บัญชีของฉันพยายามที่จะปิดการซื้อขาย

เหตุผลในการปิดการซื้อขาย

หากผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายยกเลิกคำสั่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เขาจะไม่มีอำนาจควบคุมคำสั่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากในขณะนี้มันจะถูกดำเนินการเหมือนกับการซื้อขายบนบัญชีของคุณ สำหรับเหตุผลนี้ทาง ZuluTrade จะพยายามทำการปิดการซื้อขายเพื่อที่จะไม่ให้การซื้อขายถูกเปิดเผยบนตลาด โดยไม่มีการตรวจสอบและควบคุมโดยผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย

สาเหตุที่พบบ่อย

อัตราโบรคเกอร์ที่แตกต่างกัน

กรณี 6 - คำสั่งที่รอการดำเนินถูกเปิดและปิดที่ตลาดในบัญชีของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายแต่ไม่ได้เปิดในบัญชีของคุณ

 1. คำสั่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการถูกวางไว้ที่บัญชีของคุณจากผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย
 2. คำสั่งที่รอการดำเนินถูกเปิดที่ตลาดในบัญชีของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายแต่ไม่ได้เปิดในบัญชีของคุณ
 3. การซื้อขายปิดบนบัญชีของคุณเมื่อถึงค่าหยุด/จำกัด
 4. คำสั่งซื้อขายยังคงรอการดำเนินการที่บัญชีของคุณ
 5. ตรวจสอบบัญชีของฉันยกเลิกคำสั่งที่รอการดำเนินการ

การให้เหตุผลในการยกเลิกคำสั่งที่รอการดำเนินการ

หากคำสั่งที่รอการดำเนินการของผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายเปิดอยู่ที่ตลาด และหลังจากนั้นปิดลงเนื่องจากถึงค่าหยุด/จำกัด ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายจะไม่สามารถควบคุมสั่งการใดๆ กับคำสั่งที่รอการดำเนินการที่บัญชีของคุณได้ ด้วยเหตุนี้ ZuluTrade จะพยายามที่จะยกเลิกคำสั่งที่รอการดำเนินการเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเปิดมันที่ตลาดอย่างเปิดเผยและไม่ได้รับการควบคุมโดยผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย

สาเหตุที่พบบ่อย

อัตราโบรคเกอร์ที่แตกต่างกัน