แอปพลิเคชันสำหรับการเทรดค่าเงิน

iPad & iPhone

 • เปิด, ปิดและแก้ไขสถานะการลงทุนด้วยตนเอง
 • ดำเนินการตามสัญญาณการซื้อขายของระบบการซื้อขายที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการตรวจสอบสภาพตลาด 24 ชั่วโมงต่อวัน
 • ใช้กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบและแลกเปลี่ยนจากระบบมากกว่า 8700 รูปแบบ รวมถึงหลากหลาย EAs
 • กระจายความเสี่ยงระหว่างหลายๆสกุลเงินคู่และกลยุทธ์
 • ปรับเปลี่ยนขนาดการซื้อขายที่คุณต้องการจะให้ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของคุณทำการซื้อขาย
 • ปิดการซื้อขายจากผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายด้วยตนเอง
 • ปรับเปลี่ยนค่าหยุดและค่าจำกัดด้วยตนเอง
Available on the iPhone ความต้องการ: ใช้ได้กับ iPhone, iPod touch และ iPad ต้องการ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า Apple, ตราสัญลักษณ์ Apple, iPhone, iPod touch และ iTunes คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ iPad คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. App Store คือเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android App

 • เปิด, ปิดและแก้ไขสถานะการลงทุนด้วยตนเอง
 • ดำเนินการตามสัญญาณการซื้อขายของระบบการซื้อขายที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการตรวจสอบสภาพตลาด 24 ชั่วโมงต่อวัน
 • ใช้กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบและแลกเปลี่ยนจากระบบมากกว่า 8700 รูปแบบ รวมถึงหลากหลาย EAs
 • กระจายความเสี่ยงระหว่างหลายๆสกุลเงินคู่และกลยุทธ์
 • ปรับเปลี่ยนขนาดการซื้อขายที่คุณต้องการจะให้ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของคุณทำการซื้อขาย
 • ปิดการซื้อขายจากผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายด้วยตนเอง
 • ปรับเปลี่ยนค่าหยุดและค่าจำกัดด้วยตนเอง
Available on the Google Play ต้องการ Android 5.0 ขึ้นไป Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. การใช้เครื่องหมายการค้านี้จะต้องได้รับการอนุญาตจาก Google