โปรดดูโปรแกรมแนะนำเพื่อน - ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. นี้เป็นโปรโมชั่นร่วมกันนำเสนอโดย ZuluTrade ซึ่งร่วมมือกับ Triple A Experts (“AAAFx”).
 2. คุณมีสมบัติสำหรับการ“แนะนำเพื่อน” คนที่จะทำหน้าที่แนะนำ (หรือเรียกว่า“ผู้แนะนำ”) จะต้องเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนบัญชีจริงบน AAAFx และมี “บัญชีการค้าที่เปิดอยู่”
 3. ผู้แนะนำจะต้องมีธุรกิจหรือความสัมพันธ์กับคนที่เขาอยากจะแนะนำ (“ผู้ถูกแนะนำ”)
 4. ผู้ถูกแนะนำจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 5. ลูกค้าใหม่ที่แนะนำมาจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ของ AAAFx และ Zulutrade (ไม่เคยมีการลงทะเบียนไว้สำหรับบัญชีจริงหรือสาธิตใน AAAFx หรือ Zulutrade) หากเจ้าตัวเป็นลูกค้า AAAFx หรือ Zulutrade เดิมแล้วคำเชิญจะไม่ถูกส่ง
 6. ลูกค้าใหม่ที่แนะนำมาจะต้องไม่ลงทะเบียนภายใต้พันธมิตรอื่น มิเช่นนั้นข้อเสนอดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้
 7. ไม่มีการจำกัดจำนวนของเพื่อนที่คุณสามารถแนะนำมาได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถทำได้ผ่านการส่งคำเชิญตามที่อยู่อีเมลเท่านั้น
 8. กระบวนการตรวจสอบบัญชีมาตรฐานของ AAAFx นำไปใช้กับผู้สมัครใหม่ทั้งหมด
 9. โบนัส $ 100 จะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำเมื่อสถานะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ถูกเปิดใช้งาน จำนวนเงินโบนัสคงที่นั้นได้รับการคำนวณสำหรับสกุลเงินอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้€ 90, ¥ 10.360, $ 130 AUD, £ 75, Fr95 และ BGN 175

  ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะจะได้รับโบนัส $ 100 โบนัสจะได้รับการส่งไปยังบัญชีเมื่อผู้ถูกแนะนำได้ทำการซื้อขายครบ 5 lots มาตรฐาน

  หมายเหตุ: จำนวน lots ที่ต้องทำการซื้อขายถูกคำนวณโดยการใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับแต่ละคู่สกุลเงิน; กรุณาคลิกที่ ที่นี่ สำหรับรายละเอียด โปรดทราบว่ามีกรอบเวลาที่ผู้ถูกแนะนำต้องทำการซื้อขายให้ครบ lots ที่กำหนด
 10. โบนัสไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้
 11. โบนัสจะหมดอายุและได้รับการลบออกโดยอัตโนมัติจากบัญชีหากไม่ถูกถอนออกภายใน 45 วัน (นับจากวันที่ได้รับเครดิต)
 12. AAAFx สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ขยายหรือยุติข้อเสนอได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. หาก AAAFx ตรวจพบการกระทำใด ๆ ของบุคคลที่พยายามที่จะได้รับประโยชน์จากการฉ้อโกงหรือไม่ได้ทำหน้าที่โดยสุจริต AAAFx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รวมพวกเขาใน“โครงการแนะนำเพื่อน” โปรโมชั่นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรางและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า