กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • EUR/USD ยาว 94.7%
 • EUR/JPY ยาว 98.1%
 • GBP/USD ยาว 92.3%
 • XAU/USD ยาว 96.7%
 • USD/JPY สั้น 54.4%
 • NZD/CAD สั้น 73.4%
 • USD/CAD สั้น 92.5%
 • GBP/JPY ยาว 81%
 • EUR/GBP ยาว 68.1%
 • AUD/CHF ยาว 98.5%
 • EUR/AUD ยาว 63.6%
 • EUR/CAD สั้น 67.8%
 • NZD/USD ยาว 84.2%
 • AUD/CAD สั้น 93.6%
 • AUD/USD ยาว 75%
 • EUR/CHF ยาว 91.3%
 • AUD/NZD ยาว 76.2%
 • GBP/NZD ยาว 95.9%
 • GBP/CAD ยาว 73.1%
 • USD/CHF สั้น 77.5%
 • GBP/AUD ยาว 91.9%
 • NZD/JPY ยาว 82.1%
 • AUD/JPY สั้น 53.3%
 • GBP/CHF ยาว 85%
 • EUR/NZD ยาว 84.2%
 • CAD/JPY ยาว 54.9%
 • USD/CNH สั้น 95.6%
 • CAD/CHF ยาว 58.1%
 • CHF/JPY สั้น 70.4%
 • KO ยาว 100%