กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • USD/JPY ยาว 66.7%
 • EUR/USD สั้น 56.7%
 • NZD/CAD สั้น 65.6%
 • AUD/CAD สั้น 99.2%
 • GBP/USD สั้น 57.9%
 • AUD/NZD สั้น 98.9%
 • USD/CAD สั้น 55.5%
 • EUR/JPY ยาว 53%
 • AUD/USD สั้น 53.6%
 • EUR/CAD ยาว 98.1%
 • EUR/GBP ยาว 52.8%
 • GBP/AUD ยาว 97.7%
 • GBP/JPY ยาว 88.7%
 • NZD/USD สั้น 97.6%
 • EUR/AUD ยาว 57.6%
 • USD/CHF สั้น 100%
 • XAU/USD สั้น 50%
 • CHF/JPY ยาว 90%
 • AUD/JPY ยาว 52.6%
 • USD/CNH ยาว 100%
 • EUR/CHF ยาว 58.3%
 • CAD/JPY สั้น 100%
 • CAD/CHF สั้น 71.4%
 • GBP/CAD สั้น 85.7%
 • AUD/CHF สั้น 66.7%
 • GBP/CHF ยาว 100%
 • NZD/JPY สั้น 100%
 • AMD ยาว 100%
 • AUS200 ยาว 100%
 • RCL ยาว 100%