กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • USD/JPY สั้น 66.9%
 • GBP/USD ยาว 73.3%
 • EUR/USD สั้น 67.6%
 • AUD/CAD สั้น 82.8%
 • AUD/USD สั้น 77.7%
 • AUD/NZD สั้น 96.3%
 • EUR/NZD ยาว 95.6%
 • XAU/USD สั้น 66%
 • EUR/CHF ยาว 92.9%
 • GBP/AUD ยาว 69.2%
 • GBP/JPY ยาว 85.1%
 • EUR/GBP สั้น 83.4%
 • GBP/CHF ยาว 85.3%
 • USD/CAD ยาว 56%
 • EUR/AUD ยาว 81.2%
 • GBP/CAD ยาว 69.6%
 • GBP/NZD ยาว 94.6%
 • EUR/JPY ยาว 65%
 • AUD/JPY ยาว 65.5%
 • NZD/CAD สั้น 52.9%
 • AUD/CHF ยาว 91.5%
 • USD/CHF ยาว 65.8%
 • USD/CNH สั้น 98.4%
 • CHF/JPY สั้น 81.5%
 • NZD/USD สั้น 75%
 • CAD/JPY สั้น 58.2%
 • EUR/CAD ยาว 61.7%
 • XAG/USD ยาว 89.8%
 • NZD/JPY สั้น 60%
 • NAS100 ยาว 82.6%