กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • AUD/CAD ยาว 98.7%
 • GBP/AUD สั้น 99.6%
 • EUR/USD ยาว 59.5%
 • GBP/USD สั้น 78%
 • GBP/NZD สั้น 99.2%
 • USD/JPY ยาว 55.7%
 • XAU/USD ยาว 90.2%
 • GBP/CAD สั้น 66.7%
 • EUR/AUD สั้น 90.5%
 • USD/CAD ยาว 81.2%
 • GBP/JPY ยาว 89.3%
 • AUD/NZD สั้น 96.1%
 • NZD/USD ยาว 89.7%
 • NZD/CHF ยาว 96%
 • AUD/USD ยาว 81.6%
 • NZD/CAD ยาว 96.3%
 • USD/CHF สั้น 77.4%
 • EUR/GBP ยาว 71.7%
 • EUR/CAD ยาว 84.4%
 • NZD/JPY ยาว 55.1%
 • AUD/JPY ยาว 52.7%
 • GBP/CHF สั้น 91%
 • AUD/CHF ยาว 52.6%
 • EUR/NZD ยาว 54.2%
 • EUR/CHF ยาว 72.9%
 • EUR/JPY ยาว 63.5%
 • V ยาว 100%
 • CAD/JPY ยาว 66.7%
 • CHF/JPY ยาว 72.7%
 • CAD/CHF สั้น 53.1%