กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • USD/CAD สั้น 99.6%
 • USD/JPY สั้น 89.2%
 • GBP/USD สั้น 57.9%
 • EUR/USD สั้น 80.5%
 • GBP/CAD สั้น 97.6%
 • AUD/CAD สั้น 96.7%
 • EUR/GBP สั้น 60.3%
 • NZD/CAD สั้น 94.1%
 • GBP/JPY ยาว 70.3%
 • EUR/CAD สั้น 87.2%
 • XAU/USD สั้น 66.9%
 • AUD/NZD ยาว 86.5%
 • EUR/JPY สั้น 61.7%
 • EUR/AUD สั้น 90.3%
 • AUD/USD สั้น 57.9%
 • GBP/NZD สั้น 86.7%
 • NZD/USD สั้น 78.1%
 • USD/CHF สั้น 50%
 • EUR/CHF สั้น 66.7%
 • GBP/AUD สั้น 70.7%
 • AUD/JPY ยาว 70.2%
 • USD/CNH ยาว 98%
 • CAD/JPY สั้น 68.1%
 • EUR/NZD สั้น 73.9%
 • GBP/CHF สั้น 80.5%
 • NZD/JPY ยาว 70%
 • CHF/JPY ยาว 63.9%
 • AUD/CHF ยาว 66.7%
 • NZD/CHF สั้น 55.2%
 • NAS100 สั้น 61.5%