กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • USD/CAD ยาว 99.8%
 • EUR/USD สั้น 88.5%
 • GBP/USD สั้น 95.7%
 • USD/JPY สั้น 60.5%
 • AUD/CAD ยาว 87.9%
 • EUR/CAD ยาว 80.4%
 • EUR/JPY สั้น 75.7%
 • EUR/NZD ยาว 88.1%
 • NZD/CAD ยาว 97.9%
 • NZD/JPY สั้น 95.5%
 • AUD/USD ยาว 72%
 • CAD/CHF ยาว 97.4%
 • XAU/USD ยาว 62.5%
 • GBP/JPY สั้น 53.2%
 • EUR/CHF ยาว 82.3%
 • EUR/GBP ยาว 60.1%
 • EUR/AUD สั้น 55.3%
 • USD/CNH สั้น 100%
 • GBP/AUD สั้น 90.7%
 • AUD/NZD สั้น 87.5%
 • GBP/NZD สั้น 79.3%
 • USD/CHF ยาว 58.2%
 • AUD/JPY ยาว 63.6%
 • NZD/USD ยาว 54.7%
 • CHF/JPY สั้น 88.4%
 • AUD/CHF ยาว 82.9%
 • CAD/JPY สั้น 53.3%
 • NZD/CHF ยาว 72.4%
 • GBP/CAD สั้น 66.7%
 • GBP/CHF ยาว 60%