กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • USD/JPY ยาว 92.7%
 • EUR/USD สั้น 75.2%
 • GBP/USD สั้น 66.5%
 • AUD/JPY สั้น 96.5%
 • EUR/GBP สั้น 84.1%
 • AUD/CAD สั้น 96.3%
 • XAU/USD สั้น 87.1%
 • GBP/CAD ยาว 77.2%
 • EUR/CAD สั้น 76.5%
 • USD/CHF ยาว 88.7%
 • AUD/NZD สั้น 98.3%
 • NZD/CAD สั้น 96.4%
 • EUR/NZD สั้น 95.8%
 • USD/CAD ยาว 67.6%
 • CAD/JPY สั้น 96.6%
 • GBP/AUD ยาว 72.9%
 • EUR/AUD ยาว 82.2%
 • GBP/JPY สั้น 62.8%
 • GBP/NZD สั้น 72%
 • EUR/CHF ยาว 52%
 • CAD/CHF ยาว 87.7%
 • EUR/JPY สั้น 51.1%
 • AUD/USD สั้น 60.9%
 • NZD/CHF ยาว 90.5%
 • GBP/CHF ยาว 67%
 • CHF/JPY สั้น 71.6%
 • NZD/JPY ยาว 89.7%
 • NZD/USD ยาว 73.8%
 • AUD/CHF สั้น 64.1%
 • GER30 ยาว 94.3%