กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • EUR/USD ยาว 79.7%
 • USD/CAD สั้น 99.6%
 • USD/JPY ยาว 52.4%
 • GBP/CAD สั้น 99.6%
 • XAU/USD สั้น 52.2%
 • GBP/USD ยาว 56.3%
 • EUR/JPY ยาว 79.6%
 • GBP/JPY ยาว 75.1%
 • AUD/CAD ยาว 96.4%
 • AUD/NZD ยาว 76.2%
 • AUD/USD ยาว 72%
 • AUD/JPY ยาว 78.4%
 • GBP/AUD สั้น 83.3%
 • EUR/CAD สั้น 92.4%
 • GBP/CHF สั้น 83.2%
 • EUR/AUD สั้น 74%
 • USD/CHF สั้น 58.3%
 • NZD/CAD ยาว 81.1%
 • NZD/USD ยาว 64.4%
 • EUR/GBP ยาว 54.5%
 • EUR/NZD สั้น 56.5%
 • EUR/CHF สั้น 69.5%
 • CAD/CHF ยาว 90.6%
 • CHF/JPY ยาว 59.4%
 • CAD/JPY ยาว 56.7%
 • NZD/JPY ยาว 56.5%
 • US30 ยาว 90%
 • AUD/CHF ยาว 71.4%
 • NAS100 ยาว 85.7%
 • NZD/CHF ยาว 70%