กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • USD/JPY ยาว 94.5%
 • EUR/USD สั้น 75.6%
 • GBP/USD สั้น 72.1%
 • EUR/GBP สั้น 86.4%
 • AUD/NZD ยาว 50.4%
 • XAU/USD สั้น 85.8%
 • AUD/CAD สั้น 97.6%
 • USD/CHF ยาว 91.7%
 • EUR/CAD สั้น 92.4%
 • NZD/CAD สั้น 93.8%
 • GBP/CAD ยาว 89%
 • USD/CAD ยาว 67.5%
 • GBP/JPY ยาว 52.5%
 • GBP/NZD สั้น 72.3%
 • GBP/AUD ยาว 57.6%
 • CAD/CHF ยาว 92.5%
 • EUR/JPY ยาว 52.4%
 • EUR/AUD สั้น 73.4%
 • AUD/USD สั้น 57.2%
 • NZD/CHF ยาว 92.5%
 • AUD/JPY ยาว 72.1%
 • EUR/CHF ยาว 66.3%
 • NZD/JPY ยาว 87.1%
 • GBP/CHF ยาว 82.3%
 • NZD/USD ยาว 69.4%
 • CAD/JPY สั้น 55.7%
 • EUR/NZD สั้น 56.3%
 • CHF/JPY สั้น 54.5%
 • GER30 ยาว 97.1%
 • AUD/CHF ยาว 63.3%