ระบบ ZuluRanking

แนวทางใหม่สำหรับการจัดอันดับระบบโดย ZuluTrade

เว็บไซต์ ส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานของระบบ จะแสดงระบบที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดอยู่ด้านบน แต่โดยปกติแล้วนี่จะไม่บอกว่าผลการดำเนินงานนี้จะปฏิบัติได้จริงแค่ไหน ตัวอย่างเช่น เมื่อระบบได้เปิดการซื้อขายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ยังไม่ได้ปิดการซื้อขายที่แล้ว บัญชีของคุณจำเป็นต้องมีหลักประกันเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อจะสามารถเปิดสถานะใหม่ที่จะเข้ามาได้

แต่ความจริงแล้ว บัญชีของคุณอาจไม่สามารถเปิดสถานะจำนวนมากได้พร้อมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการหลักประกัน

ระบบ ZuluRank ที่เราได้จดทะเบียนไว้ จะนำขอบเขตต่างๆ เข้ามาพิจารณา เช่น:

  • อายุ (ระบบได้ดำเนินมานานเท่าไร)
  • สิ่งเปิดเผย (จำนวนสถานะที่อาจเปิดได้พร้อมกัน)
  • ช่วงการซื้อขายที่ขาดทุนและมีการลดเงินทุนอย่างต่อเนื่อง (ระบบได้ประสบกับขาขึ้นและขาลงมามากเท่าไร)

เพื่อให้ง่ายสำหรับคุณที่จะเห็นระบบที่มีการดำเนินงานที่ดี และคัดกรองกลยุทธการซื้อขายที่ปฏิบัติได้จริงที่ให้ความสำคัญกับการซื้อขายที่มั่นคงและเป็นรูปธรรม, มีวงรอบการซื้อขายที่ปกติ และหลีกเลี่ยงการเปิดเผยที่มากเกินไปสำหรับทุนของคุณ

โปรดจำไว้ว่าระบบ ZuluRank เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ดำเนินงานโดยสมบูรณ์ ผลคือระบบจะไม่มีมุมมองของมนุษย์หรือคือไม่มีกลยุทธ์ที่ชื่นชอบ และคุณสามารถเลือกจากระบบที่หลากหลายได้ตลอด ที่จะเข้ากับลักษณะการซื้อขายส่วนใหญ่ได้

เราจะพัฒนา ZuluTrade ต่อไปโดยจะเพิ่มระบบให้มากขึ้น, ปรับแต่งเทคโนโลยีและขยายการให้บริการแก่ผู้ค้าทั่วโลก

ZuluTrade ยุโรป

นอกจากนี้ สำหรับผู้ซื้อขายสำหรับผู้ติดตามในยุโรป เฉพาะ 1000 อันดับสูงสุดของผู้ซื้อขายที่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่มีเสถียรภาพและมั่นคงเท่านั้น ดังนั้นผู้ซื้อขายเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

  • ระยะเวลาการซื้อขายอย่างน้อย 8 สัปดาห์
  • เบิกเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 30% ของกำไรทั้งหมดของผู้ซื้อขายนั้นๆ
  • The average number of pips is above 3 or average rate of return is above 0.015%

อย่างที่คุณเห็น ZuluRank ตั้งข้อกำหนดเฉพาะเพื่อจัดอันดับผู้ซื้อขาย ดังนั้นผู้ซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั้นอาจจะต่างกับผู้ซื้อขายที่ดีที่สุดที่จัดอันดับโดย ZuluRank ขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายของคุณ ความต้องการ ความเสี่ยงที่คุณรับได้ ฯลฯ คุณอาจให้ความสำคัญกับปัจจัยหรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่แตกต่างไป

ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ติดตามขนาดเล็กอาจให้ความสนใจไปที่กลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่า มีกำไรเบื้องต้นน้อยกว่า ในขณะที่บัญชีที่มีอัตรากำไรมากมักมองหากลยุทธ์ที่ให้ผลกำไรมากกว่าและสามารถรักษาการเบิกเงินได้มากขึ้น

ดังนั้น ZuluRank เน้นปัจจัยการซื้อขายที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอาจไม่ใช่การจัดอันดับแบบเดียวที่เป็นไปได้ ดังนั้นโปรดทำความเข้าใจและปรึษา ZuluRank เสมอตามความต้องการในการซื้อขายโดยเฉพาะของคุณเอง